Spolu sme v bezpečí

Vaším darom podporíte kampaň za dôstojnú pôrodnú starostlivosť v čase pandémie

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.